درباره ما

ماموريت:


شركت سيستم كيفيت فنون به عنوان يك شركت خصوصي ارائه كننده خدمات با هدف گسترش بازار خود در كليه سطوح توليدكنندگان و واردكنندگان ، با تاكيد بر ارائه خدمات آزمون ، بازرسي و نمونه برداري در كمترين زمان و بالاترين كيفيت از طريق بكارگيري تجهيزات كارآمد، به روز و پيشرفته و پرسنل مجرب و كارآزموده ، در پي آنست كه:
▪ در بخش آزمايشگاه با ارائه خدمات دقيق، به موقع، مقرون به صرفه و سازگار با محيط زيست در صنعت غذا و دارو؛
▪ در بخش خدمات بازرسي و نمونه برداري با ارائه خدمات دقيق، به موقع و مقرون به صرفه در صنعت غذا و خودرو؛
▪ در بخش خدمات مشاوره سيستمي و آموزش با ارائه خدمات كاربردي ، مقرون به صرفه و منطبق بر استانداردهاي بين المللي ؛
در خدمت تعالي كشور باشد. مشتريان اصلي ما ، سازمانها و شركتهايي هستند كه در مسير توسعه صنعتي و تجاري فعاليت مي نمايند. شركت با احترام به منافع سهامداران و توجه به مسئوليت هاي اجتماعي خويش، كاركنان را اعضا خانواده خود دانسته و خود را متعهد به توسعه دانش و مهارت ايشان مي داند. ما مشتري را شريك دائمي خود مي دانيم و تلاش مي نمائيم تا حداكثر خدمت رساني را در راستاي اغناي ايشان به انجام رسانيم.  

      
بيانيه خط مشي و اهداف كيفيت:


شركت سيستم كيفيت فنون به عنوان يك شركت خصوصي ارائه كننده خدمات با هدف گسترش بازار خود در كليه سطوح توليدكنندگان و واردكنندگان ، با تاكيد بر ارائه خدمات آزمون ، بازرسي و نمونه برداري در كمترين زمان و بالاترين كيفيت از طريق بكارگيري تجهيزات كارآمد، به روز و پيشرفته و پرسنل مجرب و كارآزموده ، در پي آنست كه:
•    در بخش آزمايشگاه با ارائه خدمات دقيق، به موقع، مقرون به صرفه و سازگار با محيط زيست در صنعت غذا و دارو؛

•    در بخش خدمات بازرسي و نمونه برداري با ارائه خدمات دقيق، به موقع و مقرون به صرفه در صنعت غذا و خودرو؛

•    در بخش خدمات مشاوره سيستمي و آموزش با ارائه خدمات كاربردي ، مقرون به صرفه و منطبق بر استانداردهاي بين المللي ؛ در خدمت تعالي كشور باشد.
مشتريان اصلي ما ، سازمانها و شركتهايي هستند كه در مسير توسعه صنعتي و تجاري فعاليت مي نمايند. شركت با احترام به منافع سهامداران و توجه به مسئوليت هاي اجتماعي خويش، كاركنان را اعضا خانواده خود دانسته و خود را متعهد به توسعه دانش و مهارت ايشان مي داند. ما مشتري را شريك دائمي خود مي دانيم و تلاش مي نمائيم تا حداكثر خدمت رساني را در راستاي اغناي ايشان به انجام رسانيم. دائمي خود مي دانيم و تلاش مي نمائيم تا حداكثر خدمت رساني را در راستاي اغناي ايشان به انجام رسانيم.

اررزشها


1- احترام به كاركنان
2- توجه به مشتري به عنوان شريك دائمي سازمان
3- صداقت در ارائه اطلاعات و خدمات به مشتريان
4- پيگيري مستمر تعهدات و امور اجرايي شركت
5- پايبندي كامل به قوانين و مقررات ، رازداري، رعايت اخلاق حرفه اي و مسئوليت هاي اجتماعي شركت

© کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت سیستم کیفیت فنون می باشد.

طراحی وب سایت: ایده پویا
TQS