معرفی

واحد بازرسي فني و تاييد نوع خودرويي شركت سيستم كيفيت فنون با بهره گيري از تجربيات فني متخصصين صنعت خودروي كشور به صورتي كاملاً سيستم مند و با استراتژي از انحصار خارج كردن شركت هاي بازرسي تاييد نوع (كه در حال حاضر عمدتاً وابسته به ارگانهاي دولتي مي باشند) و همچنين مشاركت با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در راستاي تدوين و بازنگري استانداردهاي موجود به منظور بهبود و ارتقاي سطح استانداردهاي ملي در كشور و با رعايت اصل بيطرفي تمامي كاركنان ، فرايندهاي خود بر اساس استاندارد ISO/IEC 17020 استقرار و موفق به اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت بازرسي فني و تاييد نوع خودرو از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گرديد.

شركت سيستم كيفيت فنون با رعايت ضوابط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، وزارت صنايع و معادن و با رعايت اصول مطرح شده در چارچوب استاندارد 6924 و استاندارد بين المللي 70/156/EEC آماده ارائه خدمات در زمينه هاي ذيل مي باشد:

- انجام مشاوره به منظور اخذ تاييديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در خصوص خودروهاي ساخت داخل و وارداتي به كشور

- انجام مشاوره در خصوص واردات و صادرات خودرو

- انجام بازرسي فني و تاييد نوع (T.A) خودروهاي مسافري(M) وباري(N) وتريلر(O)هاي توليدي و وارداتي به كشور

- انجام بازرسي فني و تاييد نوع (T.A) خودروهاي خاص( مانند خودروي آتش نشاني، آمبولانس، خودروي جارو کن (Dustcar)، خودروي دومنظوره (Dual-purpose vehicle)، موتورکاروان(Motor caravan) و انواع متنوع ديگر)

- بازرسي فني و تاييد نوع (T.A) مربوط به تغيير كاربري خودروهاي توليدي و وارداتي(محصولات طراحي وتوسعه جديد با پلتفرم هايي كه قبلا داراي تاييد نوع بوده اند)

- همكاري در انجام موارد مربوط به همولوگيشن و اخذ Emark به منظور صادرات و واردات خودرو

- همكاري با مراكز تست داخلي و خارجي معتبر و مورد تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي به عنوان آزمايشگاههاي همكار شركت TQS

© کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت سیستم کیفیت فنون می باشد.

طراحی وب سایت: ایده پویا
TQS