توسـعــه بازار

معرفی واحد

واحد توسعه بازار شرکت سيستم كيفيت فنون تحت نظارت مدیریت عامل به انجام برنامه ریزی فروش و مدیریت سيستم ارتباط با مشتریان بمنظور تداوم ارايه خدمات منطبق با نياز مشتريان می پردازد.

واحد توسعه بازار سيستم كيفيت فنون جهت نيل به اهداف استراتژيكي سازماني ، فعاليتهاي خود را با استقرار برنامه بازاريابي ، از مرحله تحقيقات بازار از طريق جستجوي نظامند و با استفاده از روشهاي عيني براي شناسايي ، جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات آميخته بازاريابي مبتني بر خدمات مي پردازد. همچنين در مرحله تحقيقات بازارسازي نيز موقيعت دروني را از نظر نقاط قوت و ضعف و موقيعت بيروني را با توجه به فرصتها و تهديدها آناليز مي نمايد

افزایش سطح رضایت مشتریان را به عنوان مهم‌ترین مسئولیت واحد توسعه بازار دانسته و با اتکا به توان‌مندی و دانش کارکنان و روش‌های موثر مدیریتی و اعتقاد به این امر که رسیدگی به شکایات مشتریان، يكي از مهم‌ترین عوامل موفقیت در حفظ جایگاه برتر در بازار است ، به فعاليت مي پردازد.

© کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت سیستم کیفیت فنون می باشد.

طراحی وب سایت: ایده پویا
TQS