کنترل کیفیت غذایی

مشاوره استقرارو اجراي سيستم كنترل كيفيت

حفظ و ارتقاء كيفي محصولات در جهت رضايت مشتري و تامين سلامت و ايمني از اهداف سازمان هاي توليدي بوده كه جهت نيل به اين اهداف برقراري سيستم كنترل كيفيت يكپارچه و اثر بخش ضروري مي باشد.مزيت وجود سيستم كنترل كيفيت علاوه بر ايجاد نظم واطمينان از تداوم حفظ كيفيت محصول ،كاهش هزينه هاي مربوط به صرف وقت و نيروي انساني را نيز به دنبال خواهد داشت.

خدمات شركت در اين راستا به شرح ذيل مي باشد :

-تدوين داده هاي خريد از جمله : شناسنامه مواد و قطعات اوليه و محصول ، شناسنامه فني تجهيزات و ... به منظور دستيابي سريع و آسان به استانداردهاي داخلي و بين المللي در خريد مواد اوليه و كنترل در محصول نهائي

-تدوين طرح كيفيت فرايند هاي توليدي و تعيين ايستگاه ها و مشخصه هاي كنترلي مورد نيازدر كليه نقاط كنترلي جهت اطمينان از كيفيت محصول در هر مرحله از فرايند

-تدوين HACCP PLAN و تعيين نقاط كنترلي بحراني ( CCP ) جهت ايجاد سيستم كنترلي سخت گيرانه و جلوگيري از حذف و يا كاهش ايمني محصول

-تعيين الزامات GMP , GHP به عنوان پيش نياز اخذ استاندارد HACCP و ISO22000

-استاندارد سازي ضايعات توليدي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش ضايعات و هزينه هاي مربوطه

-اجراي سيستم ارزيابي تامين كنندگان داخلي و خارجي و گريد بندي و ارائه راهكار مناسب در جهت بهبود سيستمهاي كيفي آنها

انتخاب روشهاي نمونه برداري و استاندارد هاي مربوطه

© کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت سیستم کیفیت فنون می باشد.

طراحی وب سایت: ایده پویا
TQS