کنترل کیفیت غذایی

مشاوره ، استقرار و اجراي تكنيك هاي مهندسي كيفيت

جمع آوري داده هاي حاصل از كنترل هاي انجام شده برروي مواد خام و فرايند شده اگرچه وضعيت كيفي را در مقطع خاص زماني نشان خواهد داد اما اطمينان از تداوم كيفيت محصول و ارزيابي دوره اي آن نيازمند وجود روشهاي اماري و تحليلي مناسب خواهد بود كه تكنيكهاي مهندسي كيفيت نظير SPC ,SQFE و ... اين امكان را فراهم مي سازد .

© کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت سیستم کیفیت فنون می باشد.

طراحی وب سایت: ایده پویا
TQS