کنترل کیفیت غذایی

مشاوره اخذ استاندارد هاي بين المللي ايمني و بهدا شت

ايجاد،حفظ بهداشت و ايمني محصول،‌محيط كار و نيروي انساني ، اگرچه در بسياري سازمانها كمرنگ بوده و اهميت آن براي مديران و كارفرمايان چندان شناخته شده نيست اما اثرات متقابل رعايت الزامات بهداشتي وايمني،در ارتقاء سطح كيفي محصولات،‌كاهش حوادث ناشي از كار و افزايش سود سازمانها به اثبات رسيده است ضمن انكه ايجاد محيطي ايمن و بهداشتي در حفظ نيروهاي انساني رسالت بزرگي است كه بايد مدنظر توليد كنندگان قرار گيرد .

خدمات شركت درراستاي اخذ اين استاندارد ها به شرح ذيل مي باشد :

-   ISO 14000

-   OHSAS

مشاوره ارزيابي ريسك هاي محيط كار و ارزيابي ارگونوميكي محيط و ارائه راهكارهاي مناسب

© کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت سیستم کیفیت فنون می باشد.

طراحی وب سایت: ایده پویا
TQS