کنترل کیفیت غذایی

مشاوره ، استقرار و اجرا در جهت بهبود كيفيت محصولات

به منظور افزايش سطح كيفي محصولات و كاهش اثرات زيان اور احتمالي ضروريست بر اساس نتايج حاصله از آزمونهاي مكرر و هدفمند و بررسي مشخصه هاي كيفي محصولات نسبت به تغيير ويژگيهاي ذاتي محصول اقدام نمود.بديهيست تغييرات مثبت ايجاد شده در محصول علاوه بر افزايش رضايتمندي مشتري در بازار رقابت نيز تاثير گذار خواهد بود.

فعاليتهاي شركت در جهت بهبود كيفيت محصولات عبارتند از :

بررسي فرمولاسيون مورد استفاده در مواد غذايي و ايجاد بهبود در ويژگيهاي كيفي نظير عطر ، طعم و رنگ و خواص تغذيه اي محصول نهايي

بررسي نتايج حاصل از اندازه گيري عوامل زيان آور نظيرباقيمانده سموم دفع آفات ، فلزات سنگين و ...در مواد اوليه مصرفي و ارائه راهكارهاي موثر در جهت كاهش و يا حذف آن ازمبدا توليد تا تبديل به محصول نهايي و...

© کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت سیستم کیفیت فنون می باشد.

طراحی وب سایت: ایده پویا
TQS