آزمایشگاه مرجع

خدمات آموزشی

    دوره آموزشی جهت مسئولین کنترل کیفی کارخانجات مواد غذایی

    دوره آموزشی آزمون های شیمیایی ومیکروبی انواع چای

    دوره آموزشی آزمون های شیمیایی ومیکروبی قند و شکر

    دوره آموزشی اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی

    دوره آموزشی کار با دستگاه جذب اتمی (AAS)

    دوره آموزشی کار با دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)

    دوره آموزشی کار با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا (HPLC)

    دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری

    دوره آشنایی با تضمین کیفیت در آزمایشگاه

    دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمایشگاه

    دوره آموزشی تخصصی تضمین کیفیت نتایج میکروبیولوژی با استفاده از سوش های PTCC

    مشاوره در خصوص اخذ گواهینامه  ISO/IEC17025

 

© کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت سیستم کیفیت فنون می باشد.

طراحی وب سایت: ایده پویا
TQS