مميزي و صدور گواهينامه

خط مشي واحد

 

واحد مميزي و صدور گواهينامه شركت"سيستم كيفيت فنون " فرازهای زیر را به عنوان ارزش های کسب و کار خود مد نظرداشته و به آنها پایبند مي باشد :

 1- بي طرفي و قضاوت عادلانه

 از طريق تعهد كاركنان به بيطرفي و رازداري

 2-تضمين اعتماد به مهارت عملكرد و بيطرفي كاركنان و محرمانه نگهداشتن اطلاعات

 از طريق جذب و بكارگيري پرسنل مورد نياز مطابق با صلاحيت شغلي مصوب و داشتن پرسنل مجرب، اعمال خط مشي و روش هاي اجرايي توسط پرسنل ، مميزي شدن ازسوي ارگانهاي دولتي و اخذ تائيديه، حفظ استقلال واحد

3-ايجاد سيستم كيفيت واحد مطابق با الزامات استاندارد بين المللي ISO/IEC17021 

 ازطريق مشاركت كليه كاركنان ، تعيين كليه مسئوليت هاي مرتبط همچون مميزي سيستم مديريت كيفيت ، طرح ريزي بهبود و اقدام به انجام و تعهد به برآورده نمودن آنها، ارزيابي اثربخشي سيستم مديريت كيفيت مستقر در واحد با انجام مميزي هاي داخلي دوره اي .

4- جلب رضايتمندي مشتريان از طريق ارائه خدمات در كمترين زمان ممكن و بالاترين كيفيت

 از طريق بهره گيري از سيستم هاي ارتباطي موثر درون و برون سازماني ، بكارگيري سيستم هاي مديريت كيفيت در واحد و انجام به موقع درخواست هاي مشتريان و ارائه صحيح و شفاف اطلاعات و بهره گيري از يافته هاي نوين علمي و پيشنهادات طرف هاي ذينفع در جهت بهبود مستمر ارائه خدمات

 5-افزايش مهارت و كارايي كاركنان براي جلوگيري از بروز خطا در نتايج مميزي ها

 از طريق  ارائه آموزش هاي كارا و اثربخش به پرسنل مديريت دانش درسازمان و انتقال تجارب ، افزايش خلاقيت و ارج نهادن به پيشنهادات پرسنل و گسترش سطح آگاهي كاركنان و مميزان شركت با ايجاد نظام هاي نوين آموزشي در همين راستا در جهت تامين خواسته هاي آخرين ويرايش استانداردهاي ISO/IEC17021 و تامين انتظارات مركز ملي تاييد صلاحيت ايران و با اعتقاد به اصول مشاركت پرسنل و مشتري مداري ، ضمن استقلال ، بي طرفي و رازداري تمامي پرسنل، تعهد مي نمايد فعاليت ها و فرآيندهاي خود را بر اساس استاندارد  ISO/IEC 17021  طراحي و مستقر نموده است . اين خط مشي با شاخص هاي پيشبرد اهداف كيفي مورد ارزيابي قرار گرفته و از تمامي كاركنان سازمان انتظار مي رود در جهت حركت به سوي اين خط مشي اهتمام ورزند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت سیستم کیفیت فنون می باشد.

طراحی وب سایت: ایده پویا
TQS