کنترل کیفیت غذایی

بخش كنترل كيفيت و ارزيابي تأمين كنندگان و لجستيك

ارائه كليه خدمات مربوط به بازرسي و كنترل كيفي در سه حوزه عملكردي (محصولات توليدي توسط تامين كنندگان، لجستيك (انبارها) و فروشگاه هاي زنجيره اي)، پايش كيفي مستمر مديريت زنجيره تامين غذايي (FSCM) در نقاط كنترليCP پنجگانه (انبارهای مواد اولیه و محصولات پیمانکاری، سایتهای تولیدی، انبار مرکزی، انبار شعب، فروشگاه های زنجیره ای و مشترکین A+) بر اساس استانداردهاي تدوين شده، تهيهو تدوین طرح کیفیت وHACCP Planانبارها و فروشگاه هاي زنجيره اي، انجام آديت كليه محصولات پیمانکاری و فروشگاه های زنجیره ای و پيگيري رفع عدم انطباق ها و اجراي اقدامات اصلاحي در جهت بهبود كيفيت مستمر محصولات، انجام ارزیابی و گريد بندي تامين كنندگان محصولات پیمانکاری، ارزيابي حضوري و درجه بندي انبارها، تكوين و بروزرساني شناسنامه انبارها، ارزیابی و گريد بندي فروشگاه های زنجیره ای، ارزيابي، انتخاب حضوري و درجه بندي فروشگاه هاي زنجیره اي و تكوين شناسنامه فروشگاه هاي زنجيره اي.

© کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت سیستم کیفیت فنون می باشد.

طراحی وب سایت: ایده پویا
TQS