آزمایشگاه مرجع

نحوه پذیرش نمونه در آزمایشگاه

  1. دریافت نمونه: دریافت نمونه در دو بخش دفتر پذیرش و آزمایشگاه انجام می شود. نمونه ها میبایست به همراه یک نامه شامل موارد درخواست آزمون باشد.
  2. تعیین قیمت: تعیین قیمت هر آزمون، بر اساس موارد ذکر شده در نامه همراه نمونه، در واحد توسعه بازار انجام و پیش فاکتور صادر میشود.
  3. صدور پیش فاکتور: پیش فاکتور در بخش توسعه بازار آزمایشگاه صادر میشود و جهت ملاحظه مشتری ارسال خواهد شد. از آنجایی که فرایند انجام آزمون تنها پس از تسویه هزینه انجام آزمون انجام میپذیرد خواهشمندیم پس از تحویل نمونه از دریافت پیش فاکتور و تسویه مبلغ اطمینان یابید.
  4. ارسال فیش واریزی: با توجه به تعداد زیاد مشتریان و تشابه قیمت آزمون ها، تسویه آزمون در سیستم مالی آزمایشگاه تنها با دریافت فیش واریزی (اصل یا تصویر) امکان پذیر است. لذا خواهشمندیم فیش تسویه را به بخش توسعه بازار فکس نموده و تایید بگیرید.
  5. انجام آزمون: پس از دریافت فیش واریزی و انجام فرایند تسویه، نمونه وارد بخش فنی شده و مراحل انجام آزمون تا صدور جواب در بخش فنی انجام خواهد شد.
  6. صدور فاکتور: پس از انجام آزمون و صدور جواب، فاکتور توسط بخش مالی آزمایشگاه صادر خواهد شد.
  7. ثبت در گردش حساب: اطلاعات مربوط به فاکتور و فیش دریافتی مشتری توسط حسابداری کل در سیستم مالی موسسه ثبت خواهد شد.
  8. تحویل جواب به مشتری: جواب های آماده شده در بخش فنی جهت تحویل به مشتری به بخش پذیرش ارسال خواهند شد.

© کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت سیستم کیفیت فنون می باشد.

طراحی وب سایت: ایده پویا
TQS