مميزي و صدور گواهينامه

معرفی واحد

كسب اطمينان در موضوعات مختلف و به هنگام بهره گيري از محصولات و خدمات يكي از خواسته ها و انتظارت ذاتي انسان است. در طي دوره هاي مختلف و تكامل محصولات و خدمات متفاوت، سازمان هايي با رسالت بوجود آوردن اطمينان در زمينه هاي گوناگون تاسيس گرديده و به فعاليت پرداخته اند.

با پديد آمدن الزامات متفاوت صنفي، تجاري و بين المللي، استانداردهاي گوناگون براي عملكردها و معيارهاي فرآيندها و همچنين ساماندهي سيستمهاي مديريت با رويكردهاي متفاوت تدوين شدند. اين امر باعث گسترش فرهنگ ارزيابي/ مميزي فرآيندها و سيستم ها و صدور گواهينامه براي آن ها گرديده است.

واحد صدور گواهينامه شركت سيستم كيفيت فنون با اخذ مجوز نمايندگي از شركت Alberk QA Technic تركيه ، توانايي انجام مميزي و صدور گواهينامه براي كليه شركتهاي توليدي، خدماتي، صادركنندگان، واردكنندگان و عاملين مجاز خدمات پس از فروش را براساس استانداردهاي سيستمهاي مديريت كيفيت دارا مي باشد:

شركت Alberk QA Technic ، يك موسسه بازرسي، آموزشي و گواهي دهنده تحت تائيد سازمانهاي اعتباردهنده(AB) همچون DAKKS آلمان و TURKAK تركيه در دامنه هاي مختلف مي باشد.

© کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت سیستم کیفیت فنون می باشد.

طراحی وب سایت: ایده پویا
TQS